Com utilitzar l'app per fer el cens de forma grupal

13-05-2022

L'aplicació del projecte orenetes és una eina molt útil per fer el cens de forma ràpida i precisa. Per poder fer el cens només necessitarem dos elements:

  • Un mòbil amb sistema operatiu Android
  • Tenir un usuari al projecte orenetes

Cada unitat de mostreig va lligada a un sol usuari del projecte orenetes, però que passa si volem fer un cens de forma grupal? Per exemple, som una escola i volem que diversos grups d'alumnes facin el cens, però volem que totes les dades quedin registrades sota un sol usuari? En aquest cas, l'ús de l'app és una mica limitat perquè no podrem lligar diferents grups de voluntaris a un sol usuari. Aleshores, quines opcions tenim si volem fer el cens en grup? Doncs aquí us proposem tres opcions:

  • Opció 1 (Recomanada): fer el cens de forma manual. En el cas hipotètic en què diversos grups de voluntaris fan el cens, haurien d'omplir la fitxa de forma manual i després la persona designada com a "administradora" d'aquell grup hauria d'entrar les dades manualment amb el seu usuari del projecte. Amb aquesta opció no hi ha cap mena de limitació en el nombre d'usuaris que poden fer el cens a l'hora.
  • Opció 2: fer el cens per torns amb l'app. Amb aquesta solució, l'administrador del grup crearia un usuari i l'hauria de comunicar a tots els participants del seu grup. Cada grup hauria de posar aquest usuari al seu mòbil i així fer el cens. Els grups d'usuaris mai podrien coincidir en el temps fent el cens, donat que un usuari no pot estar donat d'alta en dos mòbils a l'hora.
  • Opció 3: crear diferents usuaris per a cada grup i fer el cens amb l'app. Aquesta solució consisteix a crear diferents usuaris (vinculats a mails diferents) per a cada un dels grups de voluntaris del nostre grup. D'aquesta manera, no tindríem limitació quant al nombre de persones que poden fer el cens alhora utilitzant l'app. La limitació que té aquesta opció és que l'administrador no podria veure totes les dades recollides des d'un sol usuari, sinó que hauria d'entrar des de cada un dels usuaris creats per veure les dades.