Confirmeu la unitat de mostreig que censareu enguany

25-02-2013

A principis d'any, us assignem de cara a la propera temporada de cens (2013 en aquest cas) les mateixes unitats de mostreig que vareu censar durant l'any anterior. D'aquesta manera s'assegura que ningú altre pugui escollir censar part o tota la unitat de mostreig que ja censeu vosaltres. No tindria sentit, però, reservar un unitat de mostreig que enguany no s'hagi de censar. És per això que és imprescindible que confirmeu abans de l'1 d'abril les unitats que voleu censar. Per fer-ho, només heu d'anar a l'apart 'Unitats de mostreig' del web i clicar a la icona de confirmació de cadascuna de les vostres unitats de mostreig. Les unitats que no es confirmen queden alliberades i disponibles per a que altres persones les puguin censar (això no afecta de cap manera els censos que hagueu fet en anys anteriors).

IMPORTANT: el dia 1 d’abril, totes les unitats de mostreig que no s’hagin confirmat s’alliberaran automàticament per facilitar que altres persones se’n puguin fer càrrec.

Confirmeu les vostres unitats de mostreig >>>