La problemàtica de la contaminació de l'aire en zones urbanes

21-07-2013

L'oreneta cuablanca s'alimenta d'insectes voladors que, mentre crien, capturen molt a prop del niu (a uns 200 o 300 m de mitjana). Així doncs és una espècie que depèn molt de la qualitat del medi on cria, en aquest cas el medi natural urbà i, específicament, de la qualitat de l’aire en aquestes zones (que, de retruc, delimita la disponibilitat d’aliment). De fet, es coneixen casos concrets dels efectes adversos de la contaminació de l’aire en la seva ecologia reproductiva i dinàmica poblacional. A l'antiga Txecoslovàquia, per exemple, es va constatar que les emissions de diòxid de sofre poden fer disminuir marcadament les seves colònies de cria. D'altra banda, a ciutats com Manchester o Londres, s’ha observat un augment de la població nidificant d’aquest espècie en paral·lel al control i reducció de les emissions contaminants.

Gràcies a aquest estret vincle entre l'oreneta cuablanca i la qualitat del medi urbà, i al suport del departament de Territori i Sostenibilitat, a partir d'enguany el projecte Orenetes també servirà per difondre la problemàtica de la contaminació de l’aire en zones urbanes. Per fer-ho possible, el web s'està adaptant mitjançant la creació d'un mòdul específic de difusió de la problemàtica de la contaminació de l'aire i un apartat interactiu per prendre'n consciència, així com amb la difusió de les dades de qualitat de l'aire facilitades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i la inclusió al protocol de cens d’estimadors indirectes i senzills de la qualitat de l'aire. Aquests dos darrers apartats ja s'han posat en funcionament i són els que us volem presentar avui.

Quina és la qualitat de l'aire on faig el cens?

A partir d'ara, a la part inferior dreta del mapa de distribució dels nius trobareu una finestra clicable que facilita informació de la Zona de Qualitat de l'Aire (ZQA) on es troba cada municipi. En concret, hi podeu veure el pronòstic diari de qualitat de l'aire i les incidències detectades segons el darrer informe sobre la qualitat de l'aire a Catalunya (2012 actualment). A continuació us presentem el protocol que hem preparat perquè pugueu copsar vosaltres mateixos l'estat de l'entorn on feu el cens.