Obres en façanes: l'amenaça constant a l'oreneta cuablanca

16-04-2016

L'amenaça de destrucció de nius d'oreneta cuablanca per remodelacions o obres de tot tipus en façanes dels habitatges és constant. Massa sovint, ens trobem que els encarregats de les obres senzillament tiren els nius en plena època de cria, perdent-se la niuada de l'any. Generalment, això és producte de la ignorància i manca de sensibilitat però també cal dir que amb una mica de pedagogia sol ser relativament fàcil canviar l'actitud de la població.


Ara bé, cal tenir en compte una cosa de forma taxativa: la llei prohibeix terminantment destruir els nius d'oreneta quan estan ocupats, per tant, aquesta acció és denunciable i sancionable:

 http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/fauna-salvatge-protegida-medi-urba/legislacio/).

A la mateixa pàgina web dels Agents Rurals podeu trobar informació molt detallada sobre els criteris que cal seguir en les obres de façanes per no malmetre nius d'oreneta cuablanca, falciots, ballesters i altres espècies que poden veures afectades.

(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/fauna-salvatge-protegida-medi-urba/problemes-solucions/criteris-compatibilitzacio-fauna-protegida-edificis/).


Als enllaços que us hem indicat aquí teniu informació molt completa però podem resumir-ho de forma molt concisa així:

 

  • Està terminantment prohibit eliminar els nius en època de cria.
  • Les actuacions només es poden fer fora de l'època de nidificació però igualment, en el cas que hi hagi presència de nius, cal un informe previ dels Agents Rurals que indiqui l'època i procediment per fer les obres sense que afectin possibles nius propers.
  • Els Agents Rurals en els seus informes sempre recomanen preparar alternatives per quan retornin les orenetes l'any següent, com col·locar nius artificials per estimular els ocells a tornar a nidificar a la mateixa façana -si això no era percebut com un problema pels veïns- o en zones properes per animar-les a criar en llocs propers.


Des de l'ICO hem de dir que sempre hem tingut una col·laboració excel·lent amb els Agents Rurals en aquest aspecte, que han actuat amb eficàcia i diligència en les situacions que els hem comunicat. Si us trobeu en alguna situació que representi un perill per una colònia d'oreneta cuablanca podeu trucar al telèfon de centraleta dels Agents Rurals al 93 561 70 00 o al 112 si la situació és d'emergència imminent (per exemple, si ja estan tirant els nius en aquell moment).

En la majoria dels casos, els propietaris d'edificis, ajuntaments, empreses de construcció i altres actors que poden ser els causants de l'amenaça no tenen intenció de fer cap mal a les orenetes sinó que, senzillament, ignoren la situació i volen tirar pel dret en la feina que volen fer. Explicar-los la importància de les orenetes com a controladors de les plagues d'insectes, el valor social i cultural de conviure amb harmònicament amb la fauna que ens és més propera i fer-los veure que una societat moderna ha de tenir una sensibilitat i respecte cap al seu entorn, són conceptes que quallen amb més facilitat del que pensem inicialment.

Amb una bona pedagogia, moltes vegades els mateixos causants del problema acaben sent els defensors de les orenetes quan se'ls expliquen aquests valors de convivència. No defalliu i ajudeu-nos a fer arribar el missatge!